Att vidga normer är viktigt och det gör vi bäst tillsammans. Därför behöver vi dig! 

Så här arbetar Vidga Normen:

Vidga Normen arbetar för att få arbetsgivare att börja syna de normer som omedvetet präglar och styr arbetsmarknaden. Det gör vi genom:

 • Vår utbildning om Begränsande normer – en kostnadsfri utbildning som medvetandegör de normer som finns i samhället kopplat till hudfärg, ålder och kön
 • Mentorskapsprogram – Framtidens Ledare
 • Kunskapsseminarier – för dig som vill ta ett steg till i arbetet för en inkluderande arbetsmarknad
 • Och mycket mer som är under utveckling!

Hör några röster om vikten av att vidga normen:

 • Polisen arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare och för att öka mångfalden och jämställdheten.  Vidga Normen är ett bra sätt för oss att tillsammans med andra påverka och göra skillnad.

  Magnus Lundström
  Magnus LundströmHR-chef Polismyndigheten region Stockholm
 • Vi har alltid arbetat för att afrosvenskar ska ha jobb, men också att vi ska ha de jobb som motsvarar vår kompetens och våra intressen. När normen för vad som signalerar kompetens vidgas till att även omfatta afrosvenskar tror vi att detta även kommer att gynna andra etniska minoriteter."

  Kitimbwa Sabuni
  Kitimbwa SabuniTalesperson Afrosvenskarnas riksförbund
 • Stockholmsregionen behöver vidga normen kring hur kompetens ser ut. Visionen är att Stockholm ska vara en attraktiv och inkluderande region, där sammansättningen på arbetsplatserna speglar länets befolkning - även på chefsnivå.

  Chris Heister
  Chris HeisterLandshövding Länsstyrelsen Stockholm

Har du frågor? Hör av dig till oss direkt.

Katarina de Verdier
Länsstyrelsen Stockholm
010-223 12 85
katarina.deverdier(at)lansstyrelsen.se

Anki Elken
Randstad Group
070-231 82 14
anki.elken(at)randstad.se

Kitimbwa Sabuni
Afrosvenskarnas Riksförbund
072-250 80 90
kitimbwa.sabuni(at)afrosvenskarna.se

Skicka intresseanmälan

Skicka in din intresseanmälan så tar vi förutsättningslöst kontakt och berättar mer om Vidga Normen.