Visionen är att Stockholm ska bli en attraktiv och inkluderande region som tillvaratar afrosvenskars akademiska kompetens. Lyckas vi, öppnas arbetsmarknaden för fler grupper utanför normen.

Vi är ett nätverk av organisationer inom offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle som arbetar för en inkluderande arbetsmarknad, primärt för gruppen afrosvenskar med akademisk utbildning.

När hänsyn tagits till språkkunskap och utbildningsnivå framkommer att strukturell diskriminering drabbar denna grupp starkt på arbetsmarknaden. 

– Vi vill med Vidga Normen ändra normer och främja en hållbar arbetsmarknad. 

– Syftet med samarbetet är att vidga normen bland arbetsgivare kring vilka personer som anses anställningsbara genom att synliggöra afrosvenskars kompetens på ledande positioner

 

Därför Vidga Normen

Under 2014 släppte Mångkulturellt Centrum Afrofobirapporten, skriven på uppdrag av regeringen. Rapporten redogör för den afrofobi som genomsyrar det svenska samhället och hur den tar sig uttryck inom olika områden. Afrosvenskar är den grupp som har lägst nytta av en utbildning i Sverige. Bland de afrosvenskar som invandrat till Sverige före 7 års ålder, som har hela sin utbildning i Sverige och som har en svensk högskoleexamen, var 9,1 % arbetslösa tre år efter examen. I majoritetsbefolkningen är motsvarande siffra 2,8 %. Rapporten visar även att de afrosvenskar som har jobb oftare har underkvalificerade arbeten.

Enligt FN är personer med afrikansk härkomst en grupp som är särskilt utsatt för diskriminering i hela världen, och särskilt i västvärlden. FN har därför utlyst decenniet 2015–2024 till ett årtionde med särskilt fokus på personer med afrikansk härkomst.

Vår styrgrupp

I styrgruppen för Vidga Normen sitter idag Länsstyrelsen i Stockholms län, Afrosvenskarnas Riksförbund, Randstad Group, Polisen region Stockholm, Arbetsförmedlingen, Stockholms Läns Landsting/TMR, Get Educated och Lingua Franca Kommunikationsbyrå. Under perioden 2017-2018 finansieras Vidga Normen delvis av medel från Tillväxtverket.

Några av våra aktiviteter sedan start:

2017 AKTIVITETER

 • Frukostmöte om ”Varför är det viktigt att mäta och hur gör man?”
 • Utbildning för kommunalt anställda strateger inom mänskliga rättigheter
 • Utbildning för anställda på Regeringskansliet
 • Utbildning för Länsstyrelse-anställda
 • Utbildning för arbetsgivare på Bazaren

2016 AKTIVITETER

 • Utbildning för Kulturförvaltningen Stockholm Stad
 • RUFS konferens Stockholm, landshövding Chris Heister
 • Utbildning för referensgrupp inom socioekonomi RUFS-arbetet
 • Diversity Charter

2015 AKTIVITETER

 • Deltagande i panel på Working for Change 2015
 • Hållbarhetsmingel Proffice/Unionen Stockholm, arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
 • Unionens tidning
 • Unionens kongress 2015
 • Utbildning för offentligt anställda strateger inom mänskliga rättigheter
 • Utbildning för Proffice chefer
 • Almedalen 2015

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna

Katarina de Verdier
Länsstyrelsen Stockholm
010-223 12 85
katarina.deverdier(at)lansstyrelsen.se

Anki Elken
Randstad Group
070-231 82 14
anki.elken(at)randstad.se

Kitimbwa Sabuni
Afrosvenskarnas Riksförbund
072-250 80 90
kitimbwa.sabuni(at)afrosvenskarna.se

Våra samarbetspartners

#tips

Vi är många som aktivt jobbar med att skapa en mer hållbar och inkluderande arbetsmarknad.

Tipsa oss om du vet några som vi borde länka till!

Yrkesdörren

Yrkesdörren finns till för att skapa nätverk mellan etablerade och nya svenskar. Genom Yrkesdörren kan du träffa någon med en annan bakgrund än din egen för att snacka jobb och öppna dörren till nya kontakter.

Besök Yrkesdörren.se

LärOlika

Ett ledarprogram som ger dig nya perspektiv och bredare nätverk.
En mötesplats för er som verkar och påverkar i vitt skilda delar av samhället.
En utbildning som bygger på alla deltagares olika erfarenheter och vilja att lära av varandra.

Besök LärOlika

Rättviseförmedlingen

Rättviseförmedlingen hjälper projekt, organisationer och medier att hitta kompetens. Varje dag samarbetar över 100 000 rättviseförmedlare i sociala medier för att konstruktivt korrigera skevheter i samhället.

Besök Rättviseförmedlingen

Så jobbar Bauhaus framgångsrikt med att vidga normen vid rekrytering för att bli ett varuhus för alla.