Visionen är att Stockholm ska bli en attraktiv och inkluderande region som tillvaratar akademisk kompetens oavsett hudfärg. Lyckas vi, öppnas arbetsmarknaden för fler grupper utanför normen.

Vidga normen i praktiken är ett projekt som drivs av Länsstyrelsen i Stockholms län med finansiering från Europeiska socialfonden.

I Stockholms län tillhör 30 procent av invånarna någon synlig minoritet, det betyder att de är personer som kroppsligen bryter mot normen för hur en svensk ser ut. Genom Vidga normen i praktiken vill vi synliggöra och motverka arbetsmarknadens diskriminering av svenskar som inte är vita. Vårt syfte är att främja en jämlik regional tillväxt i Stockholmsregionen.

Befolkningssammansättningen reflekteras inte i länets organisationer. Det är problematiskt på flera sätt, framför allt utifrån ett legitimitetsperspektiv. Om organisationer inte avspeglar befolkningen, kan de då vara representanter för befolkningen? Kan aktörer inom regionen leverera bra service och tjänster till alla människor?

Tillsammans med elva arbetsgivare i regionen ökar vi nu kunskapen och medvetenheten om begränsande normer kring hudfärg. Det gör vi genom att utbilda, mäta utfall och vidta åtgärder för att komma till rätta med både horisontell som vertikal strukturell diskriminering.

Vidga normen i praktiken arbetar med kompetenshöjning för arbetsgivare och deras anställda. Hur kan vi reflektera kring den egna organisationen och kulturen. Är den inkluderande eller exkluderande? Hur kan vi kommunicera inkluderande? De medarbetare som tar del av utbildningen stärker samtidigt sin anställningsbarhet.

Projektet startade 1 september 2018 och pågår till och med 2021. Under projektets inledande analys- och planeringsfas har vi tittat på var de deltagande arbetsgivarnas organisationer befinner sig i sitt inkluderingsarbete, både kunskapsmässigt och organisatoriskt, och analyserat hur deras aktiva åtgärder kan förstärkas. Nu går vi in i nästa fas, med kompetenshöjning av medarbetare och aktiva åtgärder.

Trots att diskrimineringslagstiftningen påbjuder just de här åtgärderna för alla arbetsgivare med mer än 25 anställda är Vidga normen i praktiken det första i sitt slag, som arbetar med aktiva åtgärder mot diskriminering utifrån hudfärg.

Ta kontakt med oss på länsstyrelsen om du vill veta mer.

Några av våra aktiviteter sedan start:

2020 AKTIVITETER

Frukostseminarium “Varför är det viktigt att mäta ojämlikhet?”
Premiär för Vidga normen-podden
Seminarium “Påverkar hudfärg den sociala tillgängligheten i det universellt utformade arbetslivet?”

2019 AKTIVITETER

Frukostseminarium “Språk och diskriminering” med professor Mats Landqvist
Nominering till mångfaldspriset Diversity Index Award 2019
Seminarium under Järvaveckan
Lansering av “Vit, svart, brun – handbok för aktiva åtgärder kopplat till hudfärg”
Utbildning – Region Stockholms temadag om mångfald och jämställdhet
Medverkan på “Se möjligheterna – en konferens om integration och delaktighet i samhället”
Studiebesök från norska departement
Utbildning – Arbetsförmedlingens Jämställdhetsdag

2018 AKTIVITETER
Kickoff mentorskapsprogramet Framtidensledare
Ansökan ESF Vidga Normen i Praktiken beviljad ansökan av ESF, 14 miljoner
Vidga Normen i praktiken startar
Mingel för Vidga Normen

2017 AKTIVITETER
Frukostmöte om ”Varför är det viktigt att mäta och hur gör man?”
Utbildning för kommunalt anställda strateger inom mänskliga rättigheter
Utbildning för anställda på Regeringskansliet
Utbildning för Länsstyrelse-anställda
Utbildning för arbetsgivare på Bazaren

2016 AKTIVITETER
Utbildning för Kulturförvaltningen Stockholm Stad
RUFS konferens Stockholm, landshövding Chris Heister
Utbildning för referensgrupp inom socioekonomi RUFS-arbetet
Diversity Charter

2015 AKTIVITETER
Deltagande i panel på Working for Change 2015
Hållbarhetsmingel Proffice/Unionen Stockholm, arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Unionens tidning
Unionens kongress 2015
Utbildning för offentligt anställda strateger inom mänskliga rättigheter
Utbildning för Proffice chefer
Almedalen 2015

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna

Under semestertider, 25 juni-1 augusti 2020, når du Vidga normen genom Länsstyrelsens e-postadress: stockholm(at)lansstyrelsen.se

Katarina de Verdier
Projektledare
Länsstyrelsen Stockholm
010-223 12 85
katarina.deverdier(at)lansstyrelsen.se

Marie Cham
Utbildare
Länsstyrelsen Stockholm
010-223 15 47
marie.cham(at)lansstyrelsen.se

Kitimbwa Sabuni
Utbildningsledare
Länsstyrelsen Stockholm
kitimbwa.sabuni(at)lansstyrelsen.se