Vidga Normen i praktiken

Inkuderande arbetsmiljö

Hur bygger man en inkluderande arbetsmiljö och gruppidentitet på en arbetsplats? Hur fungerar mikroaggressioner och varför uppstår de? Lyssna på Vidga normen-podden.

Gäst: Malin Svensson, samhällsvetare, och Yonnas Seyoum, utvecklingsledare på Länsstyrelsen.

EUflagga_socialfonden-200x160px

Finansieras av ESF

Lansstyrelsen-logo-liggande-400px

”Det gör mig stolt att Vidga normen i praktiken, med stöd från Europeiska socialfonden, främjar en hållbar och dynamisk arbetsmarknad i vår region – där alla, oavsett hudfärg, är inkluderade.”

Sven-Erik Österberg, landshövding i Stockholms län