Vidga Normen i praktiken

Språk och diskriminering – se frukostseminarium på Facebook

Under Vidga normens fullsatta frukostseminarium 29 november talade professor Mats Landqvist om hur svårt vi har i Sverige att prata om betydelsen av hudfärg? Samtidigt måste vi kunna prata om hudfärg om vi ska arbeta förebyggande mot alla sju diskrimineringsgrunder som lagen föreskriver. Nu kan du se hela seminariet på Länsstyrelsens Facebooksida.

Handbok för dig som vill motverka diskriminering utifrån hudfärg

“Vit, svart eller brun – handbok om aktiva åtgärder kopplat till hudfärg”, är den första handboken i sitt slag, som är särskilt anpassad efter svenska juridiska och kulturella förhållanden.

EUflagga_socialfonden-200x160px

Finansieras av ESF

Lansstyrelsen-logo-liggande-400px

”Det gör mig stolt att Vidga normen i praktiken, med stöd från Europeiska socialfonden, främjar en hållbar och dynamisk arbetsmarknad i vår region – där alla, oavsett hudfärg, är inkluderade.”

Sven-Erik Österberg, landshövding i Stockholms län