Vidga Normen i praktiken

Handbok för dig som vill motverka diskriminering utifrån hudfärg

“Vit, svart eller brun – handbok om aktiva åtgärder kopplat till hudfärg”, är den första handboken i sitt slag, som är särskilt anpassad efter svenska juridiska och kulturella förhållanden.

EUflagga_socialfonden-200x160px

Finansieras av ESF

Lansstyrelsen-logo-liggande-400px

”Det gör mig stolt att Vidga normen i praktiken, med stöd från Europeiska socialfonden, främjar en hållbar och dynamisk arbetsmarknad i vår region – där alla, oavsett hudfärg, är inkluderade.”

Sven-Erik Österberg, landshövding i Stockholms län