Vidga Normen i praktiken

Tydlig diskriminering av afrosvenskar på svensk arbetsmarknad

Afrosvenskar har lägre lön jämfört med den övriga svenska befolkningen med samma utbildningsnivå. Dessutom är det är nära tio gånger så vanligt att personer ur den övriga befolkningen uppnår chefspositioner än att afrosvenskar gör det. Det framkommer i Länsstyrelsen Stockholms rapport ”Antisvart rasism och diskriminering på arbetsmarknaden”.
Läs mer och ta del av rapporten ”Antisvart rasism och diskriminering på arbetsmarknaden”.

 

Vidga normen och se kompetensen

Hur kan arbetsgivare bli bättre på att rekrytera utifrån kompetens och inte norm? Under Bokmässan i Göteborg 2018 samtalade Vidga normens Kitimbwa Sabuni med Frida Mörtlund, Forum för levande historia.
Se samtalet på Youtube

Finansieras av ESF

”Det gör mig stolt att Vidga Normen i praktiken, med stöd från Europeiska socialfonden, främjar en hållbar och dynamisk arbetsmarknad i vår region – där alla, oavsett hudfärg, är inkluderade.”

Sven-Erik Österberg, landshövding i Stockholms län