Vidga Normen i praktiken

Ny handbok kan minska diskrimineringen utifrån hudfärg på arbetsmarknaden

Nu är den här, handboken för arbetsgivare och organisationer som vill arbeta aktivt mot diskriminering utifrån hudfärg. “Vit, svart eller brun – handbok om aktiva åtgärder kopplat till hudfärg” är särskilt anpassad efter svenska juridiska och kulturella förhållanden.

Om hudfärg som grund för diskriminering

Finansieras av ESF

”Det gör mig stolt att Vidga Normen i praktiken, med stöd från Europeiska socialfonden, främjar en hållbar och dynamisk arbetsmarknad i vår region – där alla, oavsett hudfärg, är inkluderade.”

Sven-Erik Österberg, landshövding i Stockholms län