Vidga Normen i praktiken

Frukostseminarium 27 mars:
Varför är det viktigt att mäta ojämlikhet?

Det vi ser kan vi göra något åt! Hur arbetar din arbetsplats med att synliggöra ojämlika förhållanden? Välkommen till Vidga normens frukostseminarium med Nick Jones och Mona Nechma den 27 mars på Länsstyrelsen Stockholm.

Under seminariet pratar vi om system för kartläggning och uppföljning, varför det är viktigt att mäta ojämlikhet, tar upp goda exempel och diskuterar hur man kan arbeta med mätning.

Handbok för dig som vill motverka diskriminering utifrån hudfärg

“Vit, svart eller brun – handbok om aktiva åtgärder kopplat till hudfärg”, är den första handboken i sitt slag, som är särskilt anpassad efter svenska juridiska och kulturella förhållanden.

EUflagga_socialfonden-200x160px

Finansieras av ESF

Lansstyrelsen-logo-liggande-400px

”Det gör mig stolt att Vidga normen i praktiken, med stöd från Europeiska socialfonden, främjar en hållbar och dynamisk arbetsmarknad i vår region – där alla, oavsett hudfärg, är inkluderade.”

Sven-Erik Österberg, landshövding i Stockholms län