Vidga normen och se kompetensen!

Känner du till att högutbildade afrosvenskar ofta har underkvalificerade arbeten? Har du som arbetsgivare kunskap om hur du motverkar begränsande normer? Hur ser chefssammansättningen ut i din organisation?

“Lämna din bekvämlighetszon”

Vi är ett nätverk av organisationer inom offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle som arbetar för en inkluderande arbetsmarknad, primärt för gruppen afrosvenskar med akademisk utbildning.

Vi är en del av Vidga Normen-nätverket

Gå en av våra utbildningar!

Vidga Normen arbetar för att få arbetsgivare att börja syna de normer som omedvetet präglar och styr arbetsmarknaden.

Lästips – Afrofobirapporten

Under 2014  presenterade  Mångkulturellt centrum på uppdrag av regeringen en kunskapsöversikt över afrosvenskars situation i dagens Sverige.