Vidga Normen i praktiken

Handbok ska minska diskriminering utifrån hudfärg på arbetsmarknaden

Nu är den här, handboken för arbetsgivare och organisationer som vill arbeta aktivt mot diskriminering utifrån hudfärg. “Vit, svart eller brun – handbok om aktiva åtgärder kopplat till hudfärg” är särskilt anpassad efter svenska juridiska och kulturella förhållanden.

Finansieras av ESF

EUflagga_socialfonden-200x160px

”Det gör mig stolt att Vidga normen i praktiken, med stöd från Europeiska socialfonden, främjar en hållbar och dynamisk arbetsmarknad i vår region – där alla, oavsett hudfärg, är inkluderade.”

Sven-Erik Österberg, landshövding i Stockholms län