Möt Pedro Fuentes, verksamhetsutvecklare på Mentor.

Vidga normen är en del av en större förändring i samhället

Pedro Fuentes är glad att frågan om diskriminering utifrån hudfärg börjar ta alltmer plats.
Möt André Taylor, en av deltagarna i Vidga normens utbildning.

Det handlar om självrannsakan, kunskapshöjning och om att få verktyg till aktiv förändring.

Ett tjugotal arbetsgivare i Stockholms län deltar i projektet Vidga normen i praktiken. De anställda utbildas om hudfärgsbaserad diskriminering på arbetsmarknaden.
Möt psykolog Hanna Wallensteen, som specialiserat sig på minoritetsstress.

Starka känslor väcks när vi utsätts för orättvisor

Psykologi kan vara en hjälp att förstå både den som drabbas och den som själv utsätter andra för exkludering på olika sätt.
Mona Nechma och Fatema Vanat samtalar med gäster om hudfärg och diskriminering.
Möt Ann-Katrin Hegart, rektor på Roslagsskolan i Norrtälje.

Jag kan se och känna igen färgblindheten, både hos mig själv och andra.

På Roslagsskolan i Norrtälje deltar en majoritet av personalen i Vidga normens utbildning om diskriminiering utifrån hudfärg.
Möt Gitte Carlsson, personaldirektör Länsstyrelsen Stockholm.

Det är en ögonöppnare som jag tror att många behöver.

Länsstyrelsen i Stockholm är först ut av åtta arbetsgivare i Stockholms län att utbilda chefer och personal om diskriminering på arbetsmarknaden av svenskar som inte är vita. Möt Gitte Carlsson.
Möt Stefan Eriksson, HR-ansvarig Bauhaus

Redan vid etableringen i Sverige var det klart att Bauhaus inte skulle bli ett “gubbdagis”. 

Startskottet med Bauhaus mångfaldsarbete började efter succén i det tredje varuhuset. 10 år senare har mycket gjorts för att vidga normerna vid rekrytering men än finns det mål att nå.
Möt Christa Awuor, projektledare på UNHCR.

Lämna din bekvämlighetszon och börja nätverka!

Vi skapar våra egna rum och sätter våra egna begränsningar. Utmana dig själv och utnyttja människors nyfikenhet till något positivt. Möt Christa Awuor.
Förstå problematiken – Ta del av kunskapsunderlag!